Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLåna pengar online – fakta om nätbaserade lån

Sponsrade länkar


Den nätbaserade marknaden för mindre lån och krediter expanderar ständigt i kölvattnet av den ökade nätanvändningen. Majoriteten av snabbkrediterna kan erhållas i princip villkorslöst – något som banar väg för ett omfattande missbruk.

Mynt i olika valörer
Merparten av de lån som beviljas online omfattar små penningbelopp - taket för snabblån är i normalfallet några tusenlappar.

Trots vissa sanktioner från statligt håll visar marknaden för småkrediter online en ständigt ökande tendens. De lättillgängliga lånen leder inte sällan till ett omfattande missbruk i form av en ond kreditspiral och mängder av överbelånade konsumenter. Som konsument bör man därför bemöda sig om att välja sina lån med omsorg – t.ex. genom att utesluta de minst lönsamma kreditföretagen.

Ett av syftena med denna sida är att upplysa om en handfull åtgärder man som konsument kan vidta i syfte att optimera sina kreditkostnader. Innehållet förutsätter dock att man som läsare på förhand är bekant med vilka kredittyper som erbjuds inom floran av blancolån. För den obevandrade läsaren erbjuder nätet en uppsjö av aktörer som specialiserat sig på konsumentinformation om olika typer av snabblån. Den som vill få en så bred och objektiv bild som möjligt bör ta del av information från flera kreditaktörer. En av många bra låneportaler är Getloan.se, som dels tillhandahåller regelrätt information, dels ger en bild av konkreta låneerbjudanden bland alla snabblån hos Getloan.se. Vikten av att initialt bilda sig en god uppfattning om lånen innan man slår till kan nämligen inte nog betonas.

Låna enbart till nödvändiga ändamål

Onlinebaserade lån har många fördelar, som kan komma väl till pass förutsatt att de utnyttjas på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt. Snabba onlinelån kan t.ex. vara ytterst behjälpliga i nödsituationer – exempelvis om man blivit bestulen på sin reskassa i samband med en utlandsresa och för stunden saknar disponibla tillgångar på sitt bankkonto. Den som betraktar snabbkrediter online som en form av nödlån, drabbas sällan av krediternas baksida – dvs. höga räntekostnader och orimliga avgifter. Undvik således att låna pengar online till regelrätta nöjen och vardagskonsumtion såsom:

  • Snabbmat och restaurangbesök.
  • Tobaksvaror och alkohol.
  • Resor – såväl kryssningar som längre charterresor.
  • Mat och andra förbrukningsvaror, inte minst bilbränsle.

Att låna pengar för att finansiera de kostnadsposter som nämns i det föregående är överlag förkastligt – oavsett vilken typ av lån som avses. Även jämförelsevis billiga krediter medför en onödig merkostnad, som hade kunnat undvikas ifall köpet istället hade finansierats med likvida medel. Den som nödvändigtvis måste låna bör istället ty sig till billigare kreditalternativ – bland blancokrediterna är t.ex. privatlån eller fackliga medlemslån betydligt mer fördelaktiga än snabbkrediter från nätbaserade kreditinstitut. Även kortkrediter är betydligt mer fördelaktiga än merparten av nätkrediterna – särskilt för den som inte överskrider kreditkortens räntefria period.

Frigör kontanter genom att belåna egendom

Den som har möjlighet bör företrädesvis belåna egendom som inte köpts på avbetalning – t.ex. en villafastighet eller bostadsrätt. På så sätt kan man finansiera tillfälliga köp med ett hypotekslån med låg ränta. Även i de fall man har en fullt belånad bostadsfastighet kan man i vissa fall belåna bostaden ytterligare. I så fall är dock en förutsättning att en auktoriserad värderingsman bedömer att bostadens värde överskrider det lånebelopp som bostaden utgör säkerhet för.

Samla småkrediter under ett och samma tak

Ytterligare en nackdel med småkrediterna är att de aldrig kan användas för att betala av stora skulder; på sin höjd kan ett snabblån användas för att skjuta en skuld i samma storleksklass på framtiden. Den som har dragit på sig många småskulder bör således leta efter en mera varaktig lösning än ett nytt snabblån – t.ex. kan man lösa sina småkrediter genom att ta ett större banklån med en mera marknadsmässig. I detta sammanhang bör man i första hand tänka på följande:

  • Ta om möjligt ett hypotekslån, som du erhåller genom att ange privat egendom som pant. Tänk dock på att egendomen måste ha ett positivt nettovärde även efter att värdet kvittats mot skulderna. Differensen mellan skulder och faktiskt värde kan användas som säkerhet för ett hypotekslån hos merparten av de nationella storbankerna.
  • Den som saknar egendom bör söka ett blancolån – företrädesvis ett fackligt medlemslån – hos någon storbank. De frigjorda kontanterna används sedan för att amortera bort låntagarens befintliga mikrokrediter. För att få ett blancolån hos en av storbankerna bör man i regel kunna åberopa en stabil månadsinkomst och dessutom sakna både betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden.

Men även den som har betalningsanmärkningar på sitt samvete bör inte ge upp i första taget; dock får man räkna med att det krävs en något större kraftansträngning för att man ska framstå som kreditvärdig i bankernas ögon. Genom att t.ex. lägga fram en månadsbudget, samt visa upp en plan av vilken det framgår hur man på lång sikt avser bli av med sina snabblån, kan man mycket väl övertyga den enskilde banktjänstemannen om att man är kapabel att återbetala ett större blancolån. I detta sammanhang bör man nämligen komma ihåg att det är helt upp till bankerna att bestämma vilka personer som ska tilldelas lånen och vilka låneansökningar som ska avslås. Lånevillkoren ska således inte uppfattas som statiska regleringar; snarare bör de betraktas som allmänna rekommendationer som i högsta grad är förhandlingsbara.

Sponsrade länkar