Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideSnabblån

Sponsrade länkar


Snabblån är ett relativt nytt begrepp inom kreditvärlden; i skrivande stund saknar begreppet en exakt definition, men i folkmun används termen för att karaktärisera mindre lån som beviljas via internet – utan manuell handläggning.

Innan 2005 användes begreppet snabblån endast sporadiskt på kreditmarknaden. Först i samband med att SMS- och onlinebaserade småkrediter blev vanliga – i mitten av 2000-talets första decennium – fick begreppet en mera vedertagen status bland sakkunniga inom kreditområdet. Termen snabblån hänförde sig initialt, i första hand, till SMS-lån och onlinelån i storleksklassen 1000 till 5000 kronor. Gemensamt för snabblånen var att handläggningsprocessen i sin helhet förlöpte helt automatiskt.

Snabblån via internet till personer med betalningsanmärkning

De tidigare SMS-lånen har under senare år fått ge vika för onlinebaserade kreditvarianter. En bidragande orsak till att SMS-lånen tappat mark till nätbaserade dito torde hänföra sig till det faktum att moderna mobiltelefoner försetts med webbläsare. Genom att ansöka online – direkt via sin mobiltelefon – kan man således undkomma de olagliga merkostnader i form av engångsavgifter som var – och fortfarande är – förbundna med SMS-lån. Med andra ord är onlinelånen en något billigare variant av snabblån än SMS-lånen. I fråga om ränta och löptid är skillnaderna mellan onlinelån och SMS-lån emellertid högst marginella.

Svårt få snabblån direkt

De lättillgängliga snabblånen har, efter lanseringsperioden, lett till många fall av överbelåning och betalningsanmärkningar. Av denna anledning har man från statligt håll – i samråd med de nationella storbankerna – vidtagit kraftåtgärder mot aktörerna på marknaden för snabblån. T.ex. har man förlängt utbetalningstiden för lånen för att hindra folk från att låna som en ren desperationsåtgärd. Trots fördröjd utbetalning är det viktigt att komma ihåg att själva handläggningen fortfarande sker på några minuter.

Sponsrade länkar