Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideTa lån som student

Sponsrade länkar


Begreppsförvirrningen i fråga om låneformerna studielån och studentlån är påtaglig. Tänk på att studielån avser lånedelen hos det statliga studiemedlet från CSN, medan ett studentlån är ett blancolån riktat till studerande.

Som student kan du låna pengar på olika sätt; det vanligaste sättet är att låna av staten genom en månadsvis utbetalning av studiemedel, som består av studielån och studiebidrag. För den som inte får pengarna att räcka, vilket är vanligt, finns det även olika former av blancolån riktade till studenter – så kallade studentlån. Bankerna brukar vara mer generösa mot studenter än mot andra kapitalsvaga grupper i samhället; detta med anledning av att banken ser en seriös framtida bankkund i studenten.

Studielån och karakteristika

Studenter, i behov av blancolån, bör om möjligt söka någon av de särskilda studentkrediter som erbjuds av storbankerna. Detta med anledning av det faktum som påtalas i det föregående, nämligen att bankerna ser studenterna som en seriös låntagargrupp, som de premierar med låga räntor som en del av en investeringsstrategi i sina framtida låntagare. Studenterna som grupp gynnas nämligen inte på motsvarande sätt på den SMS- och nätbaserade kreditmarknaden. För tillgång till bankernas studentkrediter brukar villkoren emellertid vara något högre än för nätkrediterna, bland annat i följande avseenden:

  • Låntagaren måste vara fri från betalningsanmärkningar och måste därtill ha regelbundna insättningar av studiemedel från CSN.
  • I somliga fall krävs även någon form av taxerad årsinkomst utöver studiemedel. Studiebidraget är nämligen inte skattepliktigt och tas således inte upp som inkomst i deklarationen.

Tänk även på att bankerna ibland kan kräva borgen för studentkrediterna. Huruvida borgen blir nödvändig avgörs i samband med en kreditprövning i varje enskilt fall.

Sponsrade länkar