Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLåna utan kreditupplysning

Sponsrade länkar


Ordinarie ansökningar om lån och krediter måste, enligt gällande lagstiftning, genomgå en kreditprövning innan de beviljas eller avslås. Mindre krediter, med kort löptid, är emellertid undantagna från denna lag.

Den som lånar pengar, tecknar ett abonnemang eller köper en vara eller tjänst på avbetalning får i normalfallet räkna med att genomgå en kreditupplysning. Långivaren jämför således den sökandes personuppgifter mot variabler såsom inkomstnivå, antalet tidigare krediter och skuldsättning. Denna information ligger senare till grund för beviljandet av krediten. I regel gäller att kreditupplysningen blir mera omständlig ju högre lån man ansöker om. Den som ansöker om ett hypotekslån får dessutom räkna med att banken gör en värdering av säkerheten; detta för att försäkra sig om att marknadsvärdet på den pantsatta egendomen verkligen motsvarar det utlånade penningbeloppet.

Antalet kreditupplysningar spelar roll

Den som har för vana att handla på avbetalning, eller teckna upprepade telefonabonnemang, får räkna med att det stora antalet kreditupplysningar kommer att ligga en till last när det väl blir dags att teckna seriösa krediter – t.ex. ett bostadslån. Således lönar det sig att prioritera sina inköp såtillvida att onödiga kreditupplysningar kan undvikas. Köp t.ex. en mobiltelefon kontant istället för att dela upp betalningen med en kreditupplysning som följd. Bankerna ser nämligen många tidigare kreditupplysningar som ett tecken på slarv på den privata ekonomifronten.

Lån utan kreditupplysning – mobillån och onlinelån

Mindre krediter med kort löptid – med andra ord majoriteten av telefonlånen och onlinelånen – är undantagna från lagen om kreditupplysning. Trots detta väljer många långivare inom denna bransch att genomföra en kreditprövning – som en ren säkerhetsåtgärd. Av lånevillkoren framgår om låneansökan är förbunden med en kreditupplysning.

Sponsrade länkar