Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLån trots skulder

Sponsrade länkar


Personer med hög skuldsättning kan problemfritt bli beviljade nya lån ifall de tidigare lånen har pant i form av fastigheter eller bilar. Den som dragit på sig många blancolån riskerar däremot problem.

Antalet tidigare lån är bara en sekundär bedömningsfaktor för kreditgivare som står i begrepp att avgöra kreditvärdigheten hos en potentiell låntagare. Lån med säkerhet – så kallade hypotekslån – betraktas t.ex. inte som belastningar eftersom de är kopplade till en pantsatt bunden egendom, som när som helst kan säljas av för att frigöra kontanter. Många blancolån – eller skulder till kronofogden – kan däremot ta sig förödande uttryck och i värsta fall leda till avslag på låneansökan. Tänk således på följande:

  • Summan av alla tidigare skulder är inte viktig för kreditgivaren. Det är däremot intressant vilka kredittyper skulderna är kopplade till.
  • Hypotekslån betraktas inte som en belastning för ytterligare lån eftersom skuldsaldot kan vägas upp mot värdet av den bundna egendomen, som fungerar som pant för lånet.

Rätt att leva på en skälig nivå – trots många lån

Tänk dock på att kreditgivare tar hänsyn till förekomsten av hypotekslån i den bemärkelsen att de betraktar amorteringar och räntekostnader som en löpande utgift. Personer som betalar av på många lån parallellt, eller har en ovanligt snabb amorteringstakt på ett hypotekslån, kan bli ombedda av kreditgivarna att ändra upplägget på amorteringarna av de befintliga lånen. Detta för att hushållet i fråga ska klara av ytterligare en amortering – och trots allt kunna leva på en skälig nivå.

Sponsrade länkar