Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideFacklån

Sponsrade länkar


Personer som är fackligt anslutna – och inkomstmässigt uppfyller bankernas krav för privatlån – kan sänka räntan ytterligare genom att istället för privatlån ansöka om ett facklån.

Den som vill låna förmånligt utan säkerhet – och är fackligt ansluten – har i många fall tillgång till facklån – eller medlemslån som kredittypen också kallas. Ett facklån är nämligen ett blancolån, vars villkor är betydligt förmånligare än motsvarande blancolån för personer som inte är fackligt anslutna. Krediten, som utarbetats i ett samarbete mellan bank och fackförening, är förmånlig både för bankerna och för låntagarna. För låntagarna är räntan den mest fördelaktiga faktorn. För bankerna gäller däremot följande fördelar:

  • Personer som är fackligt anslutna har i regel en säker inkomstsituation och är således trygga kunder för bankerna. Fackligt medlemskapet är med andra ord en garant för bankerna att låntagaren kommer att sköta sina amorteringsåtaganden.
  • Det fackliga medlemskapet innebär i de allra flesta fall att låntagaren har en tillsvidareanställning i bakfickan – med andra ord en mycket stabil (men inte nödvändigtvis hög) inkomstsituation.

Facklån hos olika fackorganisationer

Som fackligt ansluten bör man först kolla upp vilka banker ens egen fackorganisation har utarbetat samarbetsavtal med samt vilka räntesatser som gäller. Likaså bör man noga granska vilka lånebelopp som finns att tillgå, men till praxis hör att lånetaket för facklån ligger på knappt en halv miljon kronor. Anledningen till detta är att bankerna räds för att låna ut högre belopp utan säkerhet. Räkna inte heller prompt med att alla fackföreningar erbjuder medlemslån. I skrivande stund erbjuder dock alla större fackföreningar, med fler än 50 000 anslutna medlemmar, någon form av rabatterat blancolån.

Sponsrade länkar