Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideMobillån

Sponsrade länkar


Termen mobillån är idag en samlingsbeteckning för alla lån som finns tillgängliga via mobilen – mobillån ska emellertid inte förväxlas med SMS-lån.

Begreppet mobillån avser idag alla småkrediter som är tillgängliga via mobiltelefonen – med andra ord såväl SMS-lån som onlinekrediter. Det faktum att dagens mobiltelefoner är försedda med webbläsare innebär att även onlinebaserade snabbkrediter faller inom begreppsramen. Exakt hur ett mobillån bör definieras beror således i mångt och mycket på vilken typ av telefonapparat som låntagarna förfogar över.

Mobillån och villkor

Villkoren för att bli beviljad ett mobillån varierar något beroende på om man ansöker via låntagarens webbplats eller via ett traditionellt SMS-lån. Den förstnämnda kredittypen är i regel något billigare, men kräver i gengäld att låntagaren har en viss taxerad inkomst. Långivaren hämtar i normalfallet inkomstuppgifter från skattemyndighetens centrala register. För mindre SMS-lån frångår långivaren ofta det faktum att låntagaren helt saknar förvärvsinkomster. Med andra ord kan ansökningssättet medföra att olika lånevillkor gäller för ett mobillån från en och samma kreditgivare.

Mobillån till personer med betalningsanmärkning

Den som har en eller flera betalningsanmärkningar sedan tidigare har störst sannolikhet att få mobillån genom att ansöka via SMS. Eftersom onlinelånen kom efter SMS-lånen har dessa i regel något hårdare kreditvillkor, medan SMS-lånen i enstaka fall har lyckats bevara de gamla – i princip villkorslösa – betingelserna. Beakta dock att denna regel är högst generell – det lönar sig med andra ord att lusläsa lånevillkoren från enskilda kreditinstitut för att försäkra sig om vilka villkor som verkligen gäller.

Sponsrade länkar