Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLåna till kontantinsats

Sponsrade länkar


Vid bostadsköp beviljar bankerna ytterst sällan ett hypotekslån för 100 procent av köpeskillingen. Den som inte har likvida medel till kontantinsatsen måste i regel ta ett blancolån.

Det är mycket vanligt att behöva låna pengar till kontantinsatsen – i synnerhet för dem som köper bostäder för mångmiljonbelopp i exklusiva områden. Kravet på tio procents kontantinsats kan framstå som övermäktigt ifall köpet avser en tremiljoners bostadsrätt i Stockholm. Kontantinsatsen skulle i så fall bli 300 000 kronor – ett belopp som få normalinkomsttagare förfogar över i likvida medel.

Blancolån vanligast

Det vanligaste sättet att låna till kontantinsatsen är att man tar ett blancolån – eller topplån – med dåliga räntevillkor. För personer utan besparingar kan emellertid följande tips vara av värde:

  • Försök frigöra kontanter genom att belåna befintlig egendom. På så sätt kan du frigöra kontanter genom att låna med säkerhet – och därmed sänka räntekostnaden.
  • Övertyga banken om att bostadens faktiska värde är betydligt högre än köpeskillingen. Den som på ett trovärdigt sätt kan påvisa att en bostad köpts till underpris, kan ibland få ett bottenlån motsvarande hela köpesumman. I så fall lönar det sig inte ens att lägga fram en likvid kontantinsats även ifall man skulle ha ekonomiskt utrymme.

Svårt låna till kontantinsats för bil

Den som står i begrepp att ansöka om ett billån – för vilket bilen skulle fungera som säkerhet – kan inte räkna med att kreditgivaren ställer upp med ett lån på hela köpesumman. Man ska de facto vara glad för om bilen över huvud taget kan fungera som säkerhet för lånet. I regel godtas enbart nyare bilar som säkerhet. Tänk också på att billån brukar vara förbundna med krav på en viss amorteringstakt; detta för att bilen ska fungera som säkerhet för det kvarvarande lånebeloppet även efter att fordonet minskat i värde.

Sponsrade länkar