Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLåna till hus utan kontantinsats

Sponsrade länkar


Det finns flera sätt att undvika kontantinsatsen i samband med husköp. Det vanligaste är att ansöka om ett blancolån – eller topplån – istället för att punga ut med egna medel till kontantinsatsen.

Trots att praxis på bostadsmarknaden är att bankerna inte belånar hela marknadsvärdet på en fastighet, är det vanligt att låntagarna slingrar sig undan kontantinsatsen. Det i särklass mest populära sättet är att ansöka om ett blancolån för den tiondel av köpeskillingen som inte kan finansieras genom ett vanligt bottenlån. Ibland händer det att en och samma bank inte går med på att bevilja såväl bottenlån som topplån. Lösningen blir i så fall att man ansöker topplån hos en konkurrerande bank, som gladeligen tillmötesgår låntagarens kreditbehov.

Förhandla bort topplånet

Med ett visst mått förhandlingsskicklighet går det att undvika topplånet och belåna hela bostaden med ett förmånligt bottenlån. Det är betydligt lättare att övertyga bankerna ifall säkerheten för lånet är en bostad med äganderätt – ett hus – än en bostadsrätt eller tomträtt.

Marknadsvärdet utgör grund för belåningen

I normalfallet är marknadsvärdet på en bostad detsamma som köpesumman. Men som låntagare bör du försöka åberopa att bostaden köpts till underpris – dvs. att det faktiska marknadsvärdet vida överskrider köpeskillingen. Bankerna brukar nämligen bevilja bottenlån för upp till 90 procent av marknadsvärdet. Den som lyckas övertyga banken om att marknadsvärdet är högre än köpeskillingen, kan således belåna hela fastigheten med ett förmånligt bottenlån – och kanske rent av frigöra en mindre summa kontanter som kan användas t.ex. till renovering.

Sponsrade länkar