Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideMikrolån

Sponsrade länkar


Med mikrolån avses i normalfallet mindre lånebelopp som erbjuds av nätbaserade kreditaktörer. Låneansökan är automatisk och sker i merparten av fallen online – utan fysisk kontakt mellan låntagare och långivare.

Marknaden för internetbaserade mikrolån har aldrig varit större än i skrivande stund – detta trots att mikrolånen utsatts för sanktioner från statligt håll. Möjligheten att låna mindre belopp mellan några hundralappar och en handfull tusenlappar är högt eftertraktad. Mikrolånens mörka baksida är emellertid att låntagarna inte sällan lånar för att finansiera gamla restskulder.

Mikrolån online eller via SMS

De första mikrolånen, som uppenbarade sig på den svenska kreditmarknaden, utgjordes av så kallade SMS-lån, som kännetecknades av en alltigenom automatisk hantering av låneansökan – liksom en omedelbar utbetalning till det konto som låntagaren angivit i samband med ansökningsprocessen. Numera dominerar emellertid onlinebaserade mikrolån eftersom moderna mobiltelefoner idag är utrustade med webbläsare. Onlinelån brukar nämligen vara något billigare än SMS-lån; detta med anledning av att en nätansökan inte är förbunden med några SMS-avgifter – vare sig till telefonoperatören eller till kreditgivaren.

Mikrolån – besked direkt men utdragen utbetalning

Till de sanktioner som från statligt håll riktats mot mikrolånen hör bland annat längre utbetalningstider. När mikrolånen fortfarande låg i sin linda var låntagaren garanterad en insättning inom några minuter efter att lånet beviljats. Idag är handläggningen fortfarande effektiv – man kan fortfarande räkna med besked inom några minuter – men själva utbetalningsprocessen kan dröja upp till någon bankdag. Tillsynsmyndigheten för mikrolån har nämligen – i samråd med storbankerna – beslutat att fördröja utbetalningar från kreditinstitut med fokus på mikrolån via nätet eller mobiltelefoner.

Sponsrade länkar