Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLåna pengar utan jobb

Sponsrade länkar


Ett jobb är inget krav för ett positivt beslut på en låneansökan – det är däremot en taxerad förvärvsinkomst.

Tidigare var det i princip ett krav att den som ansökte om lån hade ett fast jobb att tillgå. Så är emellertid inte fallet idag; numera krävs inte ens en visstidsanställning för den som vill ansöka om mindre krediter, t.ex. snabblån via SMS eller onlineformulär. Däremot är det viktigt att man har någon form av taxerad inkomst. Kreditgivaren får kännedom om låntagarnas inkomstsituation genom att kontrollera personuppgifterna mot Skatteverkets inkomstregister.

Alla typer av inkomster godtas

För den som ansöker om en mindre kredit – t.ex. ett mindre privatlån eller en snabbkredit – bryr sig kreditgivaren i regel inte om att närmare granska inkomstkällan. Det viktigaste är att den sökande kan åberopa en taxerad förvärvsinkomst, som storleksmässigt överensstämmer med de krav som framgår av lånevillkoren. I praktiken innebär detta att ränteinkomster, inkomster från uthyrning av bostäder liksom deklarerade hobbyinkomster duger lika bra som inkomster från fast förvärvsarbete. Aktörerna på marknaden för snabblån tillämpar de facto en automatisk kreditupplysning, vilket innebär att de, via Skatteverkets register, har tillgång till inkomstens storlek. Däremot kan de inte närmare ganska från vilken tjänstetyp inkomsten härrör.

Svårt få lån som nolltaxerare

Följaktligen är det möjligt att få lån utan jobb då inkomsten – inte inkomstkällan – är det primära för långivaren. Den som är nolltaxerare, och saknar deklarerade inkomster, har således obefintliga möjligheter att få lån – även snabblån. I undantagsfall beviljas emellertid mindre snabblån på 500 eller 1000 kronor utan något krav på inkomst över huvud taget.

Sponsrade länkar