Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guidePrivatlån

Sponsrade länkar


Banker och kreditinstitut föredrar i regel att använda termen privatlån istället för blancolån. Det förstnämnda begreppet är nämligen mera inbjudande då det inte ger sken av det faktum att lånen saknar säkerhet.

De nationella storbankerna – liksom en del nätbaserade kreditinstitut som erbjuder blancolån – föredrar att marknadsföra lånen under beteckningen privatlån. Den sistnämnda termen är mera inbjudande eftersom namnet inte ger någon antydan om att lånen saknar säkerhet och således är förbundna med en mindre gynnsam räntesats jämfört med motsvarande hypotekslån. På kreditmarknaden kan man ytterligare urskilja följande karakteristik i fråga om privatlån:

  • Lånebeloppen är inte lika mikroskopiska som snabblånen. Hos merparten av kreditgivarna är minimibeloppet för privatlån ca 10 000 kronor, medan maxgränsen sällan överskrider en halv miljon kronor.
  • Ansökningarna handläggs manuellt – detta till skillnad från snabblånen som i regel har automatiserat handläggningsprocesserna för sina låneansökningar.
  • Löptiden för ett blancolån, som marknadsförs som ett privatlån, är i normalfallet betydligt längre än för motsvarande snabblån.
  • Villkoren för att få privatlån är betydligt hårdare än för snabbkrediter. T.ex. kräver kreditgivaren att låntagaren har en regelbunden inkomst.
  • Möjligheten att få privatlån trots betalningsanmärkning är reducerad jämfört med mindre lönsamma snabblån.

Billiga privatlån via storbankerna

Den som uppfyller villkoren för ett privatlån bör prioritera ett sådant framför ett snabblån via SMS eller ett onlineformulär på kreditgivarens hemsida. Majoriteten av storbankerna erbjuder dessutom någon form av billiga privatlån som utarbetats i samråd med fackföreningar – så kallade medlemslån – som fackligt anslutna kan söka.

Sponsrade länkar