Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideLåna pengar direkt

Sponsrade länkar


Trots en konstant hög efterfrågan på direktlån, har antalet krediter med direkt utbetalning minskat under de senaste åren. Detta som en konsekvens av statliga sanktioner mot snabblånen.

Direktlånen firar snart tioårsjubileum på den svenska kreditmarknaden. Men trots att efterfrågan på dessa krediter, alltsedan de introducerades, har varit konstant hög – ja, rent av ökande – har antalet tillgängliga direktlån minskat under de senaste åren. Detta har skett i kölvattnet av statliga sanktioner mot lån med direkt utbetalning. Officiellt heter det att staten värnar om privathushållens ekonomi – direktlånen sägs nämligen leda till betalningsanmärkningar i högre grad än andra kredittyper – men indirekt pekar trovärdiga källor på det faktum att staten samarbetar med de nationella storbankerna, som inte vill utsättas för konkurrens.

Handläggning direkt – men fördröjd utbetalning

De statliga sanktionerna består i första hand av att direktutbetalningen av snabbkrediter bromsats till privatpersonernas konton – tillika direktlånens tyngsta konkurrensfördel. Det finns dock fortfarande fördelar med direktlånen – t.ex. sker handläggningen än idag på någon minut. Även om själva utbetalningen kan ta någon dag i anspråk, innebär vetskapen om rätten till pengarna en påtaglig trygghet för låntagaren. Till saken hör nämligen att storbankernas handläggningstider snabbhetsmässigt fortfarande inte kan konkurrera med direktlånens, då de förstnämnda inte sker automatiskt.

Låna direkt under kontorstid

Den som skickar in sin ansökan på en vardag, under rätt tid på dygnet, har fortfarande möjlighet att få pengarna insatta inom några minuter. Avtalen mellan kreditgivarna och de utbetalande bankerna är ofta formulerade så att utbetalningar under bankernas ordinarie öppettider varken bromsas eller fördröjs.

Sponsrade länkar