Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideAnsökan om lån

Sponsrade länkar


Majoriteten av låneansökningarna lämnas idag in utan att ett fysiskt möte etableras mellan långivare och låntagare. Det kan emellertid löna sig att ansöka om lån i samband med ett fysiskt besök på bankkontoret.

Onlinebaserade ansökningsförfaranden marknadsförs som effektiva, enkla och smidiga för låntagaren. I själva verket är det i första hand långivaren som gynnas av att låneansökningarna har flyttat ut på internet. Detta hänför sig i första hand till följande orsaker:

  • Den som ansöker om lån på nätet måste acceptera låntagarens räntevillkor rakt av. Nätet är nämligen inget forum för förhandlingar om räntan, då det aldrig etableras någon direktkontakt mellan kreditgivare och låntagare. Ju större kredit som avses, desto mer förlorar låntagaren i uteblivna förhandlingsmöjligheter genom att ansöka om lån online.
  • Långivarna behöver inte avsätta personal som behandlar varje ansökan manuellt – merparten av handläggningen kan nämligen ske automatiskt. Hit hör t.ex. kontroll av den sökandes person- och inkomstuppgifter mot olika register.

Ansök om lån vid ett fysiskt bankbesök

Trots bankernas snäva öppettider lönar det sig att ansöka om banklån i samband med ett fysiskt besök på de lokala bankkontoren. Ett fysiskt besök öppnar nämligen upp för förhandlingsmöjligheter, vars like inte återfinns på nätet. Värdet av förhandlingarna kommer väl till pass ifall man lyckas sänka räntan med bara någon tiondels procent – i synnerhet om ansökan avser ett bostadslån eller ett större blancolån med flera års löptid.

Sponsrade länkar