Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideMikrolån 18 år

Sponsrade länkar


Det är långt ifrån självklart att en 18-åring får ansöka om mikrolån. På grund av att många ungdomar inte klarar av att återbetala mikrolånen inom ramen för lånens löptid, har åldersgränserna för lånen successivt höjts.

Villkoren för mikrolån – eller snabblån som låntypen också kallas – har successivt skärpts efter att mikrokrediterna för första gången såg sitt ljus under 2004. Initialt var i princip vem som helst – oberoende av ålder och inkomst – berättigad att ansöka om mikrolån. Som en konsekvens av den stora friheten sökte sig även oönskade kundgrupper – däribland unga missbrukare – till kredittypen. Resultatet blev dyra indrivningar för kreditföretagen och betalningsanmärkningar för låntagarna.

Mikrolån och åldersgränser

Trenden på kreditmarknaden pekar mot att alltfler kreditgivare höjer sina åldersgränser för mikrolån – från tidigare 18 år till 19 eller 20 år. På så sätt garderar långivarna sig mot oönskade låntagare som medför fler kostnader än intäkter för utlåningsföretagen. Men fortfarande finns det många kanaler till mikrolån för den som bara är 18 år. Några tips på vägen:

  • Den som är 18 år – och ansöker om mikrolån – bör i första hand läsa igenom kreditgivarens villkor för mikrolån i önskad storleksklass. Ifall man inte uppfyller ålderskravet blir man sannolikt avvisad av låntagaren – trots att man i övrigt uppfyller villkoren.
  • Långivarna brukar i regel kräva någon form av taxerad förvärvsinkomst – ett vanligt krav för ett tusenkronorslån är t.ex. en taxerad årsinkomst på 20 000 kronor. Den som är 18 år bör således ha haft motsvarande inkomst under föregående taxeringsår – alltså det år låntagaren var 17 år gammal.

Varje kreditgivare tillhandahåller exakta kreditvillkor på sin respektive hemsida. Den som befinner sig i åldersspannet 18 till 20 år rekommenderas ta del av utlånarens inkomst- och ålderspolicy.

Sponsrade länkar