Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideMikrolån med betalningsanmärkning

Sponsrade länkar


Trenderna på marknaden för mikrolån pekar mot att betalningsanmärkningar inte längre kommer att vara ett hinder för fortsatt utlåning. I fråga om större banklån spelar betalningsanmärkningar fortfarande en avgörande roll.

Mindre snabbkrediter – eller så kallade mikrolån – var tidigare helt stängda för personer med en eller flera betalningsanmärkningar sedan tidigare. Men många långivare har medvetet valt att luckra upp villkoren för personer med betalningsanmärkningar, eftersom så kallade riskgrupper i allt väsentligt utgör kreditgivarnas förnämsta kundgrupp. Hos merparten av kreditgivarna, med fokus på mikrolån, gäller numera följande:

  • En betalningsanmärkning innebär inte något absolut hinder för lån – kreditgivarna väljer allt oftare att göra en samlad bedömning av den sökandes återbetalningsförmåga. Personer med höga inkomster eller bundna tillgångar, i form av t.ex. fastigheter, kan bli beviljade mikrolån trots att de har en eller flera betalningsanmärkningar i sin tidigare kredithistorik.
  • Tänk på att bara ett begränsat antal kreditgivare ger lån till personer med betalningsanmärkningar. Antalet valmöjligheter i kreditdjungeln blir således begränsat för den som dragit på sig en eller ett antal betalningsanmärkningar. Räkna därför med att betala en lite högre ränta på ditt mikrolån om du har en betalningsanmärkning sedan tidigare.

Alla inkomster räknas

Låntagare med betalningsanmärkningar kan, som nämnts i det föregående, räkna med att få sin inkomstsituation granskad extra noga i samband med ansökningsprocessen. I detta sammanhang är det bra att känna till att alla typer av deklarerade inkomster kan fungera som underlag för långivaren. Förutom inkomst av tjänst kan således även ränteinkomster, inkomster från uthyrning av privatbostad och hobbyinkomster fungera som underlag för beviljande av mikrolån.

Sponsrade länkar