Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideMikrolån online

Sponsrade länkar


Majoriteten av dagens mikrolån beviljas efter att låntagaren fyllt i ett onlineformulär, som finns tillgängligt på långivarens hemsida.

Det finns all anledning att spekulera kring det faktum att mikrolånen har blivit mäkta populära just i de nordiska länderna, som kännetecknas av jämnt fördelade tillgångar mellan samhällsklasserna. Media har framhållit att unga låntagare i första hand använder pengarna till nöjeskonsumtion, medan äldre låntagare – med ansträngd privatekonomi – i första hand lånar för att klara av månadens löpande utgifter.

Mikrolån online - mer populära än lån via SMS

Bland de mikrolån som dominerar på den svenska kreditmarknaden beviljas majoriteten via onlinebaserade kreditgivare. De tidigare så populära smskrediterna har under de senaste åren blivit omsprungna av onlinelån, som är både billigare och mindre komplicerade att ansöka om än smslånen. Däremot bör följande nackdelar med onlinebaserade mikrolån framhållas:

  • Onlinelånen är inte lika säkra som smslånen; detta med anledning av att vem som helst kan ansöka om onlinelån genom att ange tredjepartsuppgifter i ansökningsformuläret.
  • Onlinebaserade mikrolån har i regel något längre handläggningstid än smsbaserade dito.
  • Villkoren för att få mikrolån online är något hårdare än för motsvarande smslån. Detta beror i första hand på att de onlinebaserade mikrolånen kom ut senare än smslånen – när onlinelånen kom ut ställde tillsynsmyndigheten redan vissa grundläggande krav på låntagarnas privatekonomi.

Värt att betona i sammanhanget är att den som ansöker om ett mikrolån online – istället för via SMS – kan spara i genomsnitt 50 kronor genom att slippa smsavgifter till mobiloperatören och långivaren.

Sponsrade länkar