Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideMikrolån direkt

Sponsrade länkar


Mikrolån kan i normalfallet beviljas direkt – men däremot får man räkna med att utbetalningen av pengarna kan dröja upp till någon bankdag.

Majoriteten av långivarna på marknaden för snabblån garanterar en snabb handläggning av låneansökningarna. Däremot varierar utbetalningstiden kraftigt mellan olika kreditgivare – somliga har slutit avtal med bankerna om direkt utbetalning när som helst på dygnet. Långivare, som saknar motsvarande avtal, har i regel något längre utbetalningstider. I sammanhanget är det i första hand värt att komma ihåg följande:

  • Utbetalningstiden brukar vara kort på vardagar – förutsatt att bankerna är öppna och snabbt kan behandla inkommande betalningsuppdrag från långivarna. På vardagar – under ordinarie kontorstid – behöver man således inte bry sig särskilt mycket om vilka avtal som finns upprättade.
  • I undantagsfall är det också möjligt att få sitt mikrolån direkt utbetalt under veckosluten. I så fall krävs dock att bankerna och långivaren har slutit ett avtal om direkta utbetalningar. Sådana avtal sluts i regel mellan de ledande kreditgivarna inom mikrolån och de större bankerna.

Mikrolån via SMS – större chans till direkta utbetalningar

Bland mikrokrediter via SMS är chanserna till direkt utbetalning något högre än bland motsvarande onlinekrediter. Detta beror i första hand på att lån via SMS utgjorde den första typen av mikrokrediter som kom ut på marknaden – dessa lån kännetecknades av i princip direkta utbetalningar och obefintliga villkor. Hos många kreditgivare lever de generösa villkoren bland smslånen de facto fortfarande kvar.

Sponsrade länkar