Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guidePrivatlån med betalningsanmärkning

Sponsrade länkar


En betalningsanmärkning försvårar möjligheten att få ett privatlån med bra ränta – men kreditgivarna är villiga att kompromissa. I synnerhet om betalningsanmärkningen ligger långt tillbaka i tiden.

Tidigare innebar en betalningsanmärkning tvärstopp för alla typer av lån – anmärkningen utgjorde ett tydligt intyg på att låntagaren saknade betalningsförmåga eller i övrigt handskades vårdslöst med sinprivatekonomi. Sedan kom snabblånen, som öppnade kreditdörren även för personer med betalningsanmärkningar och skulder. Detta ledde i sin tur till att kreditgivare, med inriktning mot större blancolån, valde att frångå den tidigare vedertagna principen om att konsekvent avvisa ansökningar från personer med anmärkningar. Idag gäller därför följande:

  • Ungefär en fjärdedel av aktörerna på marknaden för privatlån är beredda att se mellan fingrarna även i fråga om personer som har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Ifall en anmärkning kan noteras gäller att kreditgivaren istället gör en samlad bedömning av den sökandes inkomstsituation – med andra ord vägs positiva faktorer mot negativa dito.
  • De kreditgivare som är beredda att låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar – och andra riskgrupper – utkräver i regel en högre ränta för sina lån.
  • Ifall låntagaren saknar arbete, egendom, sparkapital – och därtill är hårt skuldsatt – brukar den samlade bedömningen ge negativt utfall. Men om en av de nämnda faktorerna finns att tillgå, brukar bankerna hellre fria än fälla. I synnerhet om betalningsanmärkningen har minst ett par år på nacken.
  • Ett obetalt skuldsaldo hos kronofogden bådar emellertid inte gott – se därför till att betala av en sådan skuld innan du ansöker om privatlån.

Räntan på privatlån förhandlingsbar

Sist men inte minst – det ska återigen betonas att räntan på privatlån alltid är förhandlingsbar. Även i fråga om ansökningar från personer med betalningsanmärkningar. I samband med förhandlingen – som bör ske i form av ett muntligt samtal – är det av högsta vikt att betona positiva sidor hos ens egen privatekonomi och försöka undanhålla detaljer av mindre trevlig karaktär.

Sponsrade länkar