Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guidePrivatlån utan inkomst

Sponsrade länkar


Kravet på inkomst är i regel betydligt strängare i fråga om privatlån än vad gäller mindre blancolån – även benämnda snabblån.

En väsentlig skillnad mellan små blancolån, som vanligen beviljas via SMS eller ifyllnadsformulär på kreditgivarnas hemsidor, och privatlån avser just kravet på inkomst. De förstnämnda kredittyperna kan beviljas i princip villkorslöst – att låna en tusenlapp kräver således ingen förvärvsinkomst. Men att låna ett större belopp i form av ett privatlån är emellertid förbundet med vissa inkomstkrav. Tänk i synnerhet på följande:

  • Inkomsttypen är mindre väsentlig än inkomstens storlek – i synnerhet i fråga om mindre privatlån. Det är således lättare att få lån för den som har en stor inkomst från osäkra anställningar än för den som har en liten inkomst från en tillsvidareanställning på deltid. Ju högre belopp och ju längre löptid som lånet förknippas med, desto viktigare blir dock att även inkomstkällan är fast och regelbunden.
  • Alla typer av inkomster, som tagits upp för deklaration, räknas med i den samlade bedömningen. I de fall privatlånet beviljas helt automatiskt – dvs. utan inblandning av någon manuell handläggning – räknas enbart inkomstens storlek. Skatteverkets uppgifter utgör grunden för de uppgifter som kreditgivarna har tillgång till.
  • Att få lån i egenskap av enskild näringsidkare är svårare än att få motsvarande lån som förvärvsarbetande – även om inkomsterna inte skiljer sig åt. Detta återspeglar bankernas utpräglade syn på förvärvsarbetet som basinkomst i samhället.

Privatlån utan inkomst och med betalningsanmärkning

Nolltaxerare, som dessutom dragit på sig en betalningsanmärkning, har sällan möjlighet att få någon form av krediter. I de fall Skatteverket saknar inkomstuppgifter om dig – och du har en anmärkning hos UC – är dörren i princip stängd för privatlån oavsett storleksklass.

Sponsrade länkar