Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guidePrivatlån utan säkerhet

Sponsrade länkar


Ett privatlån är ett lån som beviljas utan krav på säkerhet. Den som har tillgångar – som i normalfallet hade kunnat fungera som säkerhet – bör istället åberopa dessa i samband med ränteförhandlingen.

Ett privatlån är per definition ett blancolån, som beviljas utan krav på säkerhet. Den som har säkerhet att lägga in som pant – t.ex. bundna fastighetstillgångar – kan istället ansöka om ett hypotekslån för att frigöra kontanter till andra ändamål. Alternativt kan man åberopa sina tillgångar i samband att man ränteförhandlar – personer med tillgångar brukar nämligen kunna tilldelas en betydligt lägre ränta på privatlånet. Sammanfattningsvis finns alltså inga privatlån utan säkerhet – så fort lånet har en säkerhet knuten till sig övergår kredittypen till att kallas hypotekslån.

Vanliga kreditbelopp i fråga om privatlån

På kreditmarknaden råder en viss förvirring i fråga om blancolånen; en kreditform som har multipla beteckningar. Alltifrån privatlån till snabblån och konsumtionslån förekommer i begreppsrymden. I grund och botten hänför sig begreppsskillnaderna till kreditbeloppens storlek – t.ex. brukar snabblånen omfatta små belopp i tusenkronorsklassen, medan konsumtionslånen och privatlånen avser belopp i spannet 5000 till ca en halv miljon kronor.

Svårt får stora privatlån

Anledningen till att bankernas övre gräns för privatlån sällan uppgår till miljonbelopp hänför sig till det faktum att bankerna inte vågar låna ut stora summor till privatpersoner – utan att utkräva någon form av säkerhet för pengarna. Blancolån till företag kan emellertid uppgå till betydligt större belopp, men i så fall krävs en mycket grundlig dokumentation av företagets likviditet, soliditet och intention med lånebeloppet. Kreditprövningen blir med andra ord betydligt mera komplicerad.

Sponsrade länkar