Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guidePrivatlån med låg ränta

Sponsrade länkar


Beteckningen privatlån avser blancolån med betydligt lägre ränta än motsvarande snabbkrediter. Däremot är villkoren för privatlån betydligt högre än för snabblånen – likaså är lånebeloppen större.

Den korrekta beteckningen för alla lån utan säkerhet är blancolån. Privatlånen utgör en i raden av blancokrediterna och kännetecknas – i jämförelse med snabblånen – av betydligt lägre räntor, men också högre lånebelopp. De blancolån, som går under benämningen privatlån, befinner sig beloppsmässigt i ett spann mellan 5000 och ca en halv miljon kronor. Hos somliga kreditgivare förekommer även benämningen konsumtionslån.

Manuell handläggning – förhandlingsmöjligheter

Den som är på jakt efter ett privatlån, med låg ränta, bör känna till att handläggningen av blancokrediterna i denna storleksklass till största del förlöper manuellt, även om bankerna naturligtvis gör sitt bästa för att automatisera handläggningen. Detta innebär följaktligen att det finns förhandlingsutrymme i fråga om räntan – sannolikheten att få lägst ränta är naturligtvis störst i de fall förhandlingen sker muntligt mellan parterna. Betona i synnerhet faktorer som kan anses vara positiva hos din privatekonomi och tona ner mindre trevliga detaljer i samband med förhandlingen. Exempel på positiva faktorer:

  • Förekomsten av ett sparkapital som uppväger ditt totala skuldsaldo.
  • Egendom som inte är belånad.
  • Inkomst av tjänst från tillsvidareanställning sedan många år (bankerna är mycket väl medvetna om anställningstryggheten och LAS:s betydelse vid varsel och uppsägningar).
  • Inkomster från andra källor än förvärvsarbete – t.ex. kapitalinkomster eller inkomster från uthyrning av privatbostad.

Även den som har obefintliga tillgångar bör försöka ge sig in i en förhandlingssituation – det lönar sig alltid att betona den teoretiska betalningsförmåga som ens inkomst medger – även om det ibland kan krävas att man lägger om sin livsstil efter att ha dragit på sig en ny skuld.

Sponsrade länkar