Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideSmslån – betalningsanmärkning

Sponsrade länkar


När smslånen fortfarande låg i sin linda utgjorde en eller flera betalningsanmärkningar sällan något hinder för utlåning. Men mycket har hänt på några år i fråga om villkoren för smslån.

I samband med smslånens inträde på kreditmarknaden öppnades en helt ny kreditkanal för personer med betalningsanmärkningar. När kredittypen kom ut på marknaden var det inledningsvis oklart vilken myndighet som skulle utöva insyn över snabblånen – ett faktum som ledde till att i princip vem som helst kunde ansöka – och bli beviljad – ett smslån. Under 2008 vidtog emellertid staten och de nationella storbankerna en rad åtgärder för att råda bot på de villkorslösa utbetalningarna. Bland annat genom att ställa vissa krav på låntagarna.

Samlad bedömning av låntagarnas kreditvärdighet

Ett av leden för att hämma utbetalningarna till låntagare utan återbetalningsmöjlighet var att staten anmodade kreditgivarna att ställa vissa grundläggande krav på låntagarna. Detta ledde inledningsvis till att många kreditgivare vägrade att låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar. Som en konsekvens av denna kraftåtgärd minskade kreditgivarnas kundunderlag kraftigt under 2008 och 2009, vilket istället ledde till att många långivare valde att göra en samlad bedömning av låntagarens ekonomiska situation. En ansenlig förvärvsinkomst kunde således – i teorin – kompensera en eller flera betalningsanmärkningar.

Smslån med betalningsanmärkning – exempel på kreditgivare

Villkoren hos olika kreditgivare ändras ständigt, men i skrivande stund öppnar bland annat Expresskredit, Kredit365 och Meddelandelån sina dörrar för personer med betalningsanmärkningar. I somliga fall föregås ansökan av en individuell prövning och kan således bli något mer utdragen för dem som har ett antal betalningsamärkningar på sitt samvete.

Sponsrade länkar