Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideSmslån direkt

Sponsrade länkar


Numera är det betydligt svårare än tidigare att få smslån med direkt utbetalning – men den som ansöker om lån på rätt veckodag – och under rätt tid på dygnet – har fortfarande chanser att lyckas.

När smslånen lanserades år 2004 betalades pengarna ut inom tio minuter efter ansökan – oberoende av vilken tid på dygnet ansökan droppade in till kreditgivaren. Detta medförde att smslånen – trots skyhöga räntor och korta löptider – stod sig väl i konkurrensen på lånemarknaden. De ogynnsamma smslånen konkurrerade rent av ut många betydligt billigare banklån eftersom de sistnämnda var förbundna med en komplex manuell handläggning.

Direkt utbetalning av smslån under ordinarie kontorstid

Som en konsekvens av den hårdnade konkurrensen – och konsumenternas oförmåga att återbetala de dyra smslånen – beslöt staten i samråd med landets nationella storbanker att fördröja utbetalningen från aktörerna på marknaden för snabblån. Detta medförde att smslånen betalades ut i princip lika snabbt som bankernas ordinarie lån – med den enda skillnaden att kunden fick svar direkt. Snabblåneaktörerans svar på de statliga sanktionerna blev att spacialavtal utarbetades mellan de utbetalande bankerna och kreditaktörerna på marknaden för smslån – en vanlig avtalsvariant var t.ex. att smslånen betalas ut direkt under kontorstid.

Olika utbetalningsvillkor på marknaden för smslån

Som låntagare bör man emellertid inte glömma bort att avtalen skiljer sig mellan olika banker och kreditaktörer. Som ett led i ansökningsprocessen bör man således alltid kontakta långivarens kundtjänst, som kan meddela den exakta utbetalningstiden förtutsatt att kundtjänstmedarbetaren får upplysning om låntagarens bank. Ifall långivaren visar sig sakna aktiv kundtjänst – välj genast en mer seriös kreditaktör.

Sponsrade länkar