Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideNya snabblån

Sponsrade länkar


Enligt statistik, som bland annat lyfts fram av DN, tar hälften av alla personer som ansöker om mikrokrediter nya snabblån för att klara av återbetalningen av gamla småkrediter.

Den främsta risken med snabblån är att hushållskassan utvecklar ett beroende av lånen – såtillvida att man måste ansöka om nya snabblån för att klara återbetalningen av gamla krediter. Förekomsten av snabblån har många fördelar – de kan bland annat fungera som nödlån i situationer där inga andra kreditalternativ finns att tillgå på mycket kort varsel. Tyvärr visar statistik från trovärdiga källor att snabblånen fungerar som allt annat än nödlån. Merparten av personerna som använder sig av snabblån gör det upprepade gånger, medan så många som en tiondel av låntagarna drar på sig en betalningsanmärkning till följd av obetalda snabblån.

Möjlighet få nya snabblån – trots betalningsanmärkningar

Eftersom aktörerna på marknaden för snabblån inte samarbetar med varandra – mer än att alla har tillgång till kreditupplysningar från Upplysningscentralens register – är det fullt möjligt att parallellt ansöka om multipla snabblån från olika kreditgivare. Likaså utgör betalningsanmärkningar inget hinder för nya snabblån hos en handfull långivare med säte på nätet. Detta innebär i klartext följande:

  • För den som vill finns det alltid möjlighet att ta nya – på varandra följande – snabblån utan några som helst sanktioner från vare sig stat eller kreditaktörer.
  • Även hårt utsatta kundgrupper kan få upprepade snabblån – endast de som är nolltaxerare och har dragit på sig betalningsanmärkningar brukar fastna i kreditaktörernas kundfilter. Övriga – mer eller mindre hårt skuldsatta – slinker däremot igenom ganska smärtfritt. En fast förvärvsinkomst brukar uppväga såväl betalningsanmärkningar som skulder i långivarnas samlade bedömning av låntagarens finanser.

Generellt gäller således att snabblånen är lättillgängliga såtillvida att de utgör en fara för låntagare som har för vana att leva en dag i taget.

Sponsrade länkar