Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideSnabblån med betalningsanmärkningar

Sponsrade länkar


Chanserna att bli beviljad ett snabblån trots betalningsanmärkningar är goda på dagens kreditmarknad. Detta med anledning av att kreditgivarna har satt i system att göra en samlad bedömning av låntagarnas privatekonomi.

Några år efter snabblånens inträde på den svenska kreditmarknaden vidtog staten och de nationella storbankerna olika kraftåtgärder mot aktörerna inom snabblån; dessa ledde bl.a. till att villkoren för snabblån hårdnade avsevärt – plötsligt var det tvärstopp att låna för personer med betalningsanmärkningar och låga, oregelbundna förvärvsinkomster. Sedan några år tillbaka gäller emellertid följande:

  • Ledande kreditaktörer såsom Bluestep och FreedomFinane väljer att göra en samlad helhetsbedömning av låntagarnas privatekonomi. I praktiken innebär detta att en hög förvärvsinkomst – eller tillgångar i form av obelånade fastigheter – i många fall kan kompensera förekomsten av en eller flera betalningsanmärkningar. Helhetsbedömningen bygger således på att positiva faktorer väger upp negativa faktorer som skulder och betalningsanmärknignar.
  • Personer med betalningsanmärkningar får emellertid finna sig i att själva handläggningen av låneansökan tar något längre tid än motsvarande hantering av ansökningar från personer utan anmärkningar och höga skuldsaldon sedan tidigare.
  • Merparten av aktörerna på marknaden för snabblån nekar fortfarande – av principskäl – lån till personer med betalningsanmärkningar. Detta innebär således att låntagare med anmärkningar i Upplysningscentralens belastningsregister har färre aktörer att sovra bland.

Högre ränta för personer med betalningsanmärkningar

Låntagare med betalningsanmärkningar bör räkna med en något högre ränta på snabblån – detta med anledning av att de långivare, som riktar in sig mot riskgrupper, tar ut en högre ränta för att försäkra sig mot de extra kostnader som indrivningar och betalningspåminnelser medför.

Sponsrade länkar