Loan-Online.se Allt om lån - en komplett guideSnabblån 1000 kr

Sponsrade länkar


Nätet erbjuder en rik flora av 1000-kronors snabblån. Men priserna varierar starkt – liksom lånevillkoren.

Snabblån på 1000 kronor beviljas enklast online – men att ansöka via SMS är också ett smidigt, men något dyrare, alternativ. De något högre priserna på SMS-lån hänför sig till det faktum att såväl kreditgivare som mobiloperatör passar på att ta ut olika avgifter för SMS-trafiken. Om dessa adderas till ränteutgifterna blir den effektiva räntan således högre för ett SMS-lån än för motsvarande onlinelån.

Karakteristik för snabblån på 1000 kr

Som låntagare bör man alltid utgå ifrån att löptiden för ett tusenkronorslån inte bör överskrida en fjärdedel av själva lånebeloppet – räntan bör således i detta fall inte överskrida 250 kronor. Tänk vidare på följande:

  • Ta reda på den effektiva räntan – räkna ut den vid behov – och jämför ränta på SMS-lån och onlinelån. Välj det billigaste alternativet.
  • Samma kreditgivare – som erbjuder både onlinelån och SMS-lån på 1000 kronor – kan ta ut olika avgifter för samma snabblån beroende på vilket ansökningsförfarande (SMS eller onlineformulär) som tillämpas.

Låntagare med betalningsanmärkningar får enbart tillträde till utvalda kreditgivare, som tyvärr passar på att höja räntan i och med att de öppnar upp för s.k. riskgrupper. Trenden på den mångfasetterade kreditmarknaden pekar dock mot att kreditgivarna framöver kommer att tillämpa en s.k. scoring, som innebär att positiva faktorer i privatekonomin vägs upp mot negativa dito. Således kan man mycket väl få tillgång till lågräntelån med betalningsanmärkningar – förutsatt att man kan åberopa positiva inslag som kan kompensera nackdelar såsom anmärkningar, skulder och avsaknad av egendom.

Sponsrade länkar